Uluslararası Sosyalist Akım'dan Suriyeli devrimcilerle dayanışma mesajı

Saturday 26th April 2014

Suriye Devrimi trajik bir durumda. Tüm cephelerden saldırı altında; Esad rejiminin güçleri ve onun bölgesel ve uluslararası müttefikleri tarafından, Batı emperyalizminin aleni müttefikleri tarafından ve mezhepçi cihatçı gruplar tarafından. Aralarındaki husumete rağmen, bu farklı güçlerin, tüm dinlerden ve etnik kökenlerden gelen Suriyelileri rejimi devirme mücadelesinde birleştiren asıl demokratik devrimci hareketi ezmekten müşterek bir çıkarları var.

Devrimci Sol Akım'daki yoldaşlarımız, 12 Nisan'da siyasal olarak kendilerine bağlı olan savaşçılara yönelik bir saldırı yapıldığını bildirdiler:

"Halkın Kurtuluşu birliğinden bir grup savaşçı, Hama'dan Halep'e silahlı yoldaşlara destek götürmek ve rejimin devam eden saldırısına karşı koymak için yol alırken, El-Nusra olduğu söylenen İslamcı bir grubun elinde tuttuğu bir kontrol noktasında durduruldular. İki yoldaşımız kontrol noktasındaki savaşçılarla konuştuğunda, isimleri, grupları ve mezhepleri soruldu. Bizim yoldaşlarımız onlara kendilerinin Halkın Kurtuluşu birliğinden ve farklı mezheplerden olduklarını açıkladı. Bunun üzerine kontrol noktasındaki bazı savaşçılar, dini ve etnik azınlıklardan olan devrimcilerin silahlarını kendilerine teslim etmelerini talep ettiler. Yoldaşlarımız bunu kategorik olarak reddettiler. Kontrol noktasındaki savaşçılar, silahlarını bizim savaşçılarımızın yüzlerine çevirdiler ve daha sonra ateş açtılar; bu da onlarla bizim aramızda çatışma çıkmasına neden oldu. Çatışma sırasında onlardan üç kişi ölürken, bizim de iki yoldaşımız, Ahmed ve Rami şehit oldular; üçüncü bir yoldaşımız ise yaralandı."

Ahmed ve Rami'nin ailelerine ve yoldaşlarına başsağlığı diliyor ve Devrimci Sol Akım'la, Suriye'de demokratik olan ve mezhepçi olmayan bir devrim için mücadele eden herkesle dayanışma içinde olduğumuzu ilan ediyoruz.

Şan olsun şehitlerimize ve halk devriminin şehitlerine!

Devrim devam ediyor!

Uluslararası Sosyalist Akım