Udtalelse fra IS-tendensen om den europæiske flygtningekrise

Friday 4th September 2015

1. Europa står over for, hvad der er blevet kaldt dets “største flygtningekrise siden 2. verdenskrig”. Det globale omfang af fordrivelse på grund af krig og forfølgelse er gruopvækkende. Alene i 2014 blev omkring 13,9 millioner mennesker drevet på flugt. Antallet, der kom til Europa i juli, var tre gange højere end et år tidligere.

Den største gruppe af flygtninge, der foretager den desperate rejse til Europa, kommer fra Syrien. Her er den borgerkrig, som startede med Assad-regimets forsøg på at knuse den opstand, der begyndte i 2011, blevet forværret af Islamisk Stats opståen. Det kan imidlertid kun forstås i sammenhæng med den katastrofale invasion og besættelse af Irak med USA og Storbritannien i spidsen [og med Danmarks deltagelse, red.]. Denne vestligt ledede offensiv, ødelæggelsen den skabte og besættelsesmagternes forsøg på at bruge sekteriske kræfter til at stabilisere landet banede vej for en skærpelse af konflikter i hele regionen.

Afghanistan, endnu et land invaderet og besat af vestlige styrker inden for de senere år, er en anden stor kilde til flygtninge. Også her har krigen langt fra været en befrielse, men har i stedet frembragt en humanitær katastrofe og voksende forfølgelse. Andre flygtninge kommer fra Østafrika, hvor vestlig intervention i regionens konflikter har bidraget til at skabe nogle af klodens mest militariserede samfund.

Omkring 80 pct. af dem, der er blevet fordrevet af krig, forfølgelse og fattiggørelse, bliver inden for udviklingslandene. Når en brøkdel af disse flygtninge forsøger at flygte til Europa, mødes de af politivold: Lejren “Junglen” i Calais i Frankrig, det 175 kilometer lange hegn, Ungarn bygger ved sin grænse, eller flådeoperationerne anført af Frontex [EU’s grænseagentur, red.] i det græske øhav og Middelhavet, som er endt med tragedier med hundredvis af druknede.

Og når det lykkes nogle af flygtningene at krydse alle disse barrierer, mødes de med politioperationer, som driver dem sammen i lejre, hvor de må ty til optøjer for at slippe for de umenneskelige forhold. Dette er fx sket gentagne gange i koncentrationslejren i Amygdaleza i Grækenland, hvor flygtninge for nylig begyndte en sultestrejke i protest mod forholdene.

2. Krisen har vist hykleriet i EU’s påståede forsvar for “fri bevægelighed”. Sidestykket til skabelsen af ét stort arbejdsmarked inden for EU’s grænser er skabelsen af “Fort Europa” – med Frontex-agenturet som politimyndighed og som forsvares med en retorik, der ikke er mindre racistisk end den traditionelle europæiske nationalismes. Kapitalismen indsuger arbejdere fra hele verden for at booste sin profit, men benytter racisme og migrationskontrol til at splitte arbejderne og underminere deres organisering og kampe.

I Europa har resultatet været fatalt. Alene i sidste uge omkom næsten 300 fra en båd ud for den libyske kyst. 71 migranter, hvoraf fire var børn, blev fundet døde i en lastbil i Østrig. Senest druknede 12 syrere ud for Tyrkiets kyst, deriblandt to små kurdiske drenge og deres mor.

Det klima af racisme og islamofobi, som mainstream-politikere har oppisket de senere år, har gjort det muligt for højrefløjskræfter at udnytte flygtningekrisen. I Storbritannien advarede Nigel Farage, leder af UK Independence Party, om, at flygtningene kunne være “ekstremister fra Islamisk Stat eller andre jihad-organisationer”. Marine Le Pen fra Frankrigs fascistiske Front National har krævet, at landet lukker sine grænser fuldstændigt. Ungarns Viktor Orban har talt om, at hans land bliver “løbet over ende” af flygtninge, som han klagede over er muslimer i stedet for kristne.

3. Reaktionen fra mange mennesker fra arbejderklassen over hele Europa har stået i kontrast til reaktionen fra deres magthavere. Omkring 20.000 mennesker samledes i Wien i Østrig for at byde flygtninge velkommen. Tusinder har demonstreret i Tyskland mod racisme. I Storbritannien er store mængder nødhjælp blevet indsamlet på arbejdspladser og i lokalsamfund for at blive sendt til lejre i Frankrig. Uden støtten fra lokalbefolkningen i Grækenland, Makedonien og Serbien ville flygtningene fra Syrien ikke være nået frem til Budapest – efter sammenstød med politiet ved grænserne og togstationerne.

Denne reaktion viser muligheden for en udfordring af den racistiske offensiv over hele Europa. Den form for netværk, der blev etableret med de koordinerede anti-racistiske protester, der blev afholdt internationalt i marts 2014 og marts 2015, har spillet en rolle i at mobilisere til støtte for flygtningene.

4. Vi afviser racismen rettet mod dem, som forsøger at komme ind i Europa. Vi kræver, at grænserne åbnes, at flygtningenes humanitære behov opfyldes, og at de gives sikker passage til deres valgte destination.

Vi fordømmer Fort Europas politikker og kræver opløsning af Frontex.

Vi kræver, at flygtningelejrene lukkes. Vi stiller os solidarisk med de kampe, som er blevet organiseret af migranter, der har protesteret mod forfølgelsen af dem ved togstationen i Budapest, i lejrene i Calais og i Grækenland og ved den ungarske grænse.

Vi støtter det væld af anti-racistiske protester og andre solidaritets-initiativer, som organiseres over hele Europa.

5. Som socialister afviser vi ideen om, at flygtninge eller migranter er en trussel mod arbejderklassens interesser eller levestandard eller, som det ofte siges, at “vi først bør tage os af vores egne”. Tværtimod er de, der er ansvarlige for at have påført arbejderklassen nedskæringsprogrammer, forringelser, arbejdsløshed og hjemløshed, de samme mennesker, der er ansvarlige for flygtningekrisen. Vi siger, at det er i arbejdernes interesse overalt at modsætte sig alle forsøg fra vore magthaveres side på at dele og herske, at byde flygtningene velkommen og at kæmpe side om side med dem for et anstændigt liv for alle.

Koordinationsgruppen for den Internationale Socialistiske Tendens, 4. september 2015.