Greek Solidarity Statement in Danish

Wednesday 29th February 2012

Erklæring om solidaritet med grækerne

IS-tendensen

Følgende erklæring om solidaritet med almindelige mennesker i Grækenland blev udsendt den 29. februar 2012.

1. Nedskæringer dominerer nu de økonomiske politikker i den udviklede kapitalistiske verden. Som svar på en global krise, der blev fremskyndet af de store bankers spekulation, har de vestlige herskende klasser valgt at flytte omkostningerne over på ryggen af arbejdende mennesker og de fattige. Beskæringen af de offentlige udgifter har fanget verden i en fælde med langsom vækst. Men det har også givet mulighed for at presse flere af de nyliberale ’reformer’ igennem, der i det hele taget har gjort det muligt for de finansielle markeder at slippe for kontrol.

2. Det er Grækenlands ulykkelige skæbne at være det vigtigste forsøgsområde for disse politikker. Euro-zonen har netop vedtaget den anden ”redningspakke” til Grækenland. Dette er en redning af de hovedsageligt franske og tyske banker, der lånte Grækenland de penge, landet nu skylder. Dette er tydeliggjort gennem oprettelsen af en spærret konto, hvortil de nye lån vil blive betalt, og hvorfra afdragene til bankerne vil ske, før nogen som helst penge når til Grækenland.

3. Almindelige grækere betaler en grusom pris for denne bank-redningspakke og dens forgænger. Økonomien er skrumpet i et tempo, der ikke er set siden Den Store Depression i 1930’erne (7 procent sidste år, sandsynligvis det samme i 2012), mens arbejdsløshed, hjemløshed og selvmord er steget kraftigt. Suppekøkkener breder sig, mens de rige sørger for at deres rigdom er sikret. De vigtigste græske partier samarbejder om at gennemføre endnu grusommere nedskæringer (mindstelønnen beskæres med 22 procent og supplerende pensioner med 15 procent, og 15.000 offentligt ansatte fyres) med ”trojkaen”, bestående af Den Europæiske Centralbank, EU-kommissionen, og Den Internationale Valutafond, som hele tiden strammer skruen.

4. At gennemføre nedskæringerne har krævet en massiv udhuling af demokratiet. Grækenland og Italien er blevet påtvunget ”teknokrat-regeringer”. Der har været opfordringer fra nordeuropæiske politikere om at udsætte det parlamentsvalg, der skal finde sted i Grækenland i april. Grækenlands økonomiske suverænitet er reelt blevet suspenderet, mens trojkaen i stigende grad udøver detaljeret kontrol af ministerierne. Uropoliti angriber brutalt demonstranter og strejkende. Alt dette er ikke kun et problem i Grækenland: I november viste det sig, at tyske parlamentarikere havde fået detaljerede oplysninger om det kommende irske budget, længe før disse var blevet fremlagt for Dáil, det irske parlament.

5. Grækenland er ved at blive gjort til et skræk-eksempel for at svække modstanden mod nedskæringer andre steder. Men, som euro-zonens egen hemmelige gældsbæredygtigheds-analyse indrømmer, er det en politik, der er dømt til at mislykkes. At beskære de offentlige udgifter reducerer også efterspørgslen efter arbejdspladser og tjenesteydelser og får derfor økonomien til at skrumpe og gør målene om gældsreduktion sværere at opfylde. Lande, der fører nedskæringspolitik laver Sisyfos-arbejde (Sisyfos blev i den klassiske legende dømt til at skubbe en kampesten op ad en bakke, men den rullede ned igen, så snart han løb tør for kræfter).

6. Heldigvis har Grækenland den mest militante arbejderbevægelse i Europa. Nedskæringerne er blevet mødt af generalstrejke efter generalstrejke samt af en række meget militante massedemonstrationer. Almindelige arbejdere presser deres faglige ledere til at tage mere militante aktioner. De to største partier er i krise, lider under splittelser og ekskluderer et stort antal af deres parlamentsmedlemmer. I meningsmålingerne står partier til venstre for det social-liberale PASOK til at have omkring 40 procents opbakning. Der er ved at opstå en revolutionær antikapitalistisk venstrefløj, der støtter de stigende kampe.

7. Hvis denne modstand bliver stærkere og mere fokuseret, kan den danne grundlag for politiske programmer, der bryder med nedskæringer og nyliberalisme. Disse politikker vil omfatte at nægte at betale gælden og forlade eurozonen; ikke at redde den græske kapitalisme, men at skabe en ramme for foranstaltninger baseret på nationalisering af bankerne og et program for offentlige investeringer, som ville prioritere arbejdspladser, velfærd og levestandard. De ville være en del af en bredere kamp for ikke blot at forsvare demokratiet, men at uddybe det, ved at arbejdere erobrer stadig større kontrol over økonomien. Dette kunne åbne op for et bredere perspektiv om demokratisk socialistisk planlægning som alternativ til kapitalismens kaos og uretfærdighed.

8. De græske arbejderes, studerendes og fattiges kamp er også vores kamp. Hvis de vinder, vil det blive meget vanskeligere at gennemføre nedskæringer andre steder. Hvis de taber, så vil de planer om reelt at gøre nedskæringerne permanente, der er blevet godkendt af de fleste EU-medlemslande, blive meget lettere at gennemføre. Vi forpligter os til at føre kampagne i solidaritet med den græske kamp mod nedskæringer. Det betyder ikke blot at støtte den græske modstand. Jo mere effektivt vi bekæmper nedskæringerne i vore egne lande, jo større chance har vore græske brødre og søstre har for at vinde.

Koordinationsgruppen for den Internationale Socialistiske Tendens
All Together (Sydkorea)
En Lucha/En Lluita (Spanien)
International Socialist Organisation (Zimbabwe)
International Socialists (Botswana)
International Socialists (Canada)
International Socialists (Pakistan)
Internationale Socialisten (Holland)
Internationale Socialister/ISU (Danmark)
Internationella Socialister (Sverige)
Keep Left (Sydafrika)
Linkswende (Østrig)
Marks21 (Serbien)
Mlodzi Socjalisci (The Young Socialists, Polen)
Mouvement pour le socialisme/Bewegung für sozialismus (Schweiz)
Pracownicza Demokracja (Workers Democracy, Polen)
Revolutionary Socialist Workers Party (Tyrkiet)
Socialist Aotearoa (New Zealand)
Socialist Workers League (Nigeria)
Socialist Workers Party (Storbritannien)
Socialist Workers Party (Irland)
Sosialistiko Ergatiko Komma (Grækenland)
Solidarity (Australien)
Turn Left (Thailand)
Workers Democracy Group (Cypern)