Socialism From Below

The International Socialist Tendency (IST) is a current of revolutionary socialist organisations, based in different countries, which share a political outlook and seek to help each other by exchanging experience and practical support.

Find out more

Against xenophobia! For working people’s unity!

Thursday 12th September 2019

Joint statement of International Socialist Tendency organisations in Africa:

1. International Socialists across the African continent categorically condemn the wave of xenophobic violence which rocked South Africa over the last week. These attacks against fellow poor working people and accompanied retaliatory action in the Democratic Republic of Congo, Nigeria, Zambia and other countries are unjustified and senseless.

Xenophobia and racism have grown over the last decade of a global economic crisis. Rightwing politicians and interests have tapped into the frustration and anger of millions of people who have been thrown into the abyss of hopelessness and frustration.

2. Nationalism, racism, ethnicism and all forms of anti-foreigner politics are aimed at dividing the working-class, our communities and the unemployed. The enemies of poor South African working masses are not poor people from other countries.

They are the rich local capitalists and their foreign imperialist partners.
They jointly run the big corporations, which make billions ...

Full statement

Uluslararası Sosyalist Akım'dan Avrupa'daki ırkçı taarruz hakkında açıklama

Friday 13th July 2018

1- Avrupa Devlet ve Hükûmet Başkanları Konseyi'nin 28 Haziran'daki toplantısı, Avrupa'daki göçmenlere karşı ırkçı taarruz açısından potansiyel olarak çok tehlikeli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Donald Trump'ın Kasım 2016'da seçilmesinin ardından, Avrupa Birliği kendisini yeni Amerikan başkanının ırkçılığına ve cinsiyetçiliğine karşı göğüs geren, liberalizm ve hoşgörünün kalesi olarak gösterdi. Ancak bu son zirvede, AB'nin Trump'ın göçmen karşıtı politikalarını benimsediği görüldü.

2- Trump belgesiz göçmenlerin çocuklarını ebeveynlerinden ayrı alıkoyduğunda öfkeye neden olmuştu. Fakat AB, sınırları boyunca aileler için toplama kampları -sözde "karaya çıkarma platformları"- oluşturmaya karar verdi. Libya -zaten insan kaçakçılığı yapan, göçmenleri kaçıran ve onlara işkence ve tecavüz eden yağmacı milislerin egemenliğindeki bir ülke- bu konuda özel bir rol üstlenmesi için seçildi. Zirve, Akdeniz'deki mülteci gemilerini "kurtarmak" için Libya sahil güvenliğine münhasır bir rol verdi.

3- Bu kararlar, Trump ve Avrupa'ya yayılmış -Macaristan'da Viktor Orbán, Avusturya'da Nazi Özgürlük Partisi ile işbirliği içindeki Sebastian Kurz ve İtalya'da Matteo Salvani tarafından temsil edilen- aşırı ...

Full statement

IST statement on the racist drive in Europe

Friday 13th July 2018

1. The European Council meeting on 28 June marked a potentially very dangerous turning point in the racist drive against migrants in Europe. After Donald Trump’s election in November 2016 the European Union presented itself as a bastion of liberalism and tolerance standing out against the new American president’s racism ands sexism. But this latest summit saw the EU embrace Trump’s anti-migrant agenda.

2. Trump caused outrage when he detained the children of undocumented migrants separately from their parents. But the EU has decided to create detention camps – so-called “disembarkation platforms” – for whole families along its borders. Libya – a country dominated by warring predatory militias that already traffic, kidnap, torture and rape migrants – has been picked out for a special role in this. The summit gave the Libyan coastguard an exclusive role in “rescuing” refugee boats in the Mediterranean.

3. These decisions are a consequence of ...

Full statement

Oświadczenie Nurtu Międzynarodowego Socjalizmu (IST) w sprawie rasistowskiego pędu w Europie

Friday 13th July 2018

1. Posiedzenie Rady Europejskiej w dniu 28 czerwca stanowiło potencjalnie niezwykle niebezpieczny zwrot w rasistowskim pędzie przeciw migrantom w Europie. Po objęciu przez Donalda Trumpa urzędu prezydenta USA w listopadzie 2016 r. Unia Europejska próbowała się przedstawiać jako bastion liberalizmu i tolerancji na tle rasistowskiego i seksistowskiego wizerunku nowego amerykańskiego prezydenta. Jednak podczas ostatniego szczytu UE podjęła antymigrancką agendę Trumpa.

2. Trump wywołał oburzenie, gdy zarządził przetrzymywanie dzieci nieudokumentowanych migrantów oddzielnie od ich rodziców. Tymczasem UE postanowiła tworzyć wzdłuż swoich granic obozy detencyjne dla uchodźców – tak zwane „platformy zejścia na ląd”, w których przetrzymywane będą całe rodziny. Specjalną rolę w tym zadaniu odegra Libia – kraj opanowany przez walczące ze sobą bojówki, które przemycają, porywają, torturują i gwałcą migrantów. Podczas szczytu przyznano libijskiej straży przybrzeżnej wyłączność na „ratowanie” łodzi z uchodźcami na Morzu Śródziemnym.

3. Decyzje te są skutkiem sojuszu zawartego między Trumpem a skrajnie prawicowymi rządami, które szerzą się w ...

Full statement