Socialism From Below

The International Socialist Tendency (IST) is a current of revolutionary socialist organisations, based in different countries, which share a political outlook and seek to help each other by exchanging experience and practical support.

Find out more

IST STATEMENT ON GREECE: NO TO THE AGREEMENT!

Monday 29th June 2015

1. The victory of Syriza in the Greek general election of 25 January was a victory for the left and the workers’ movement – not only in Greece but throughout Europe. It marked a breakthrough in the struggle against the austerity measures with which the Western ruling classes have reacted to the global economic crisis (once the immediate scare caused by the 2008 financial crash passed).

2. For the following five months the government of Alexis Tsipras struggled to seek a compromise with the dominant powers in the European Union that would bring relief to the Greek people from austerity and reduce the burden of debt under which they labour. Tsipras and his allies pursued this objective even after they were forced to climb down on 20 February, when it was clear that the Eurogroup of eurozone finance ministers, and behind them the German government were determined to ...

Full statement

STATEMENT OF THE INTERNATIONAL SOCIALIST TENDENCY ON THE PARIS SHOOTINGS

Thursday 22nd January 2015

1- The shootings in Paris at the offices of Charlie Hebdo on 7 January, followed by the killing of four shoppers at a kosher supermarket in Vincennes two days later, have attracted almost universal condemnation. And of course it is right to condemn them. But the typical manner of this condemnation – as barbarous and irrational acts that violate traditional Western liberties – both refuses to confront the historical context in which the killings took place and serves to underwrite a policy of imperialist war and domestic repression.

2- Ever since 9/11, we have seen the same cycle in which imperialist war in the Muslim world provokes jihadi terrorist atrocities that are in turn used to justify more wars that in turn provoke more atrocities … The Paris shootings are the latest turn in this cycle. The reaction to them has been stronger because they occurred against the ...

Full statement

Stanowisko Nurtu Międzynarodowego Socjalizmu w sprawie paryskich zabójstw

Thursday 22nd January 2015

1. Zastrzelenie 7 stycznia w Paryżu osób związanych z Charlie Hebdo poprzedzające zabójstwo czterech klientów w supermarkecie koszernym w Vincennes dwa dni później spotkało się z niemal uniwersalnym potępieniem. I oczywiście słusznie jest je potępiać. Jednak typowy sposób tego potępienia - jako barbarzyńskiego i irracjonalnego aktu godzącego w tradycyjne wolności zachodnie - zarówno odrzuca konfrontację z kontekstem historycznym, w którym te zabójstwa miały miejsce, jak i służy wspieraniu polityki wojny imperialistycznej i krajowych represji.

2. Od czasu 9/11 stale obserwujemy ten sam cykl, w którym wojna imperialistyczna w świecie muzułmańskim prowokuje zbrodnicze akty terrorystyczne dżihadystów, które z kolei używane są do usprawiedliwienia dalszych wojen prowokujących z kolei dalsze zbrodnicze akty… Paryskie zabójstwa są ostatnim zwrotem w tym cyklu. Reakcja na nie była silniejsza, ponieważ zdarzyły się w okolicznościach wzrostu ISIS na arabskim Wschodzie - będącego produktem zdruzgotania społeczeństwa irackiego przez inwazję USA i Brytanii w 2003 r. oraz kontrrewolucyjnej wojny toczonej ...

Full statement

Διακήρυξη της Διεθνιστικής Σοσιαλιστικής Τάσης: Mετά το Charlie Hebdo

Thursday 22nd January 2015

1. Το φονικό στο Παρίσι στα γραφεία του Charlie Hebdo στις 7 Γενάρη και οι σκοτωμοί που ακολούθησαν δυο μέρες αργότερα, τεσσάρων ανθρώπων που ψώνιζαν σε εβραϊκό σουπερμάρκετ στη Βανσέν, έτυχαν σχεδόν καθολικής αποδοκιμασίας. Και βέβαια είναι σωστό να καταδικάζονται. Ωστόσο, ο πιο συνηθισμένος τρόπος αποδοκιμασίας –ως βάρβαρων και παράλογων ενεργειών που παραβιάζουν τις παραδοσιακές Δυτικές ελευθερίες- συνδυάζει ταυτόχρονα δυο πράγματα: αρνείται να αντιμετωπίσει το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έγινε το φονικό και εντάσσεται στη στήριξη μιας πολιτικής ιμπεριαλιστικού πολέμου στο εξωτερικό και καταστολής στο εσωτερικό.

2. Μετά την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους στις 11 Σεπτέμβρη 2001, έχουμε γίνει μάρτυρες ξανά και ξανά του ίδιου κύκλου, όπου ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος κατά του Μουσουλμανικού κόσμου προκαλεί τρομοκρατικές αγριότητες τζιχαντιστών, οι οποίες με τη σειρά τους προκαλούν νέες βάρβαρες επεμβάσεις. Το φονικό στο Παρίσι αποτελεί την πιο πρόσφατη καμπή αυτού του κύκλου. Οι αντιδράσεις σε αυτή την περίπτωση είναι πιο έντονες επειδή ...

Full statement