Socialism From Below

The International Socialist Tendency (IST) is a current of revolutionary socialist organisations, based in different countries, which share a political outlook and seek to help each other by exchanging experience and practical support.

Find out more

No to AKP-US intervention, victory to the Syrian revolution!

Sunday 6th September 2015

Joining the imperialist coalition against ISIS, the Turkish state has begun to bomb Syria following its compromise with the US to open up the Incirlik airbase in return for bombing the PKK in Kandil.

As part of this agreement of joint action between the Ak Party and the US, by giving air support to some groups in the region they are working towards forming an “ISIS-free zone” in northern Syria.

We, socialists of Turkey and Syria, reject all political and military intervention of foreign powers to Syria; whether it is claimed against ISIS, Assad or the PKK.

For over a century the US leadership of western imperialism has turned the Middle East into a blood bath. The US and its allies aren’t the friends of the people of Syria, the Arab Spring uprising or the Kurds fighting for national rights. They are the friends of reactionary regimes in the region, ...

Full statement

STANOWISKO NURTU MIĘDZYNARODOWEGO SOCJALIZMU W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO KRYZYSU DOTYCZĄCEGO UCHODŹCÓW

Friday 4th September 2015

1. Europa stoi wobec tego, co zostało nazwane "największym kryzysem dotyczącym uchodźców od czasu II wojny światowej". Globalny poziom wysiedleń związanych z wojną i prześladowaniami osiągnął koszmarne rozmiary. Około 13,9 miliona zostało wysiedlonych tylko w 2014 r. Liczby przybywających do Europy w lipcu były trzykrotnie wyższe niż rok wcześniej.

Największym źródłem uchodźców podejmujących desperacką przeprawę do Europy jest Syria. Tamtejszą wojnę domową, która rozpoczęła się od próby reżimu Asada stłumienia powstania, które wybuchło w 2011 r., dodatkowo zaognił rozwój Państwa Islamskiego. Jednak ten może być zrozumiany tylko w kontekście katastrofalnej inwazji na Irak, prowadzonej przez USA i Brytanię. Ta prowadzona przez Zachód ofensywa, dewastacja, którą spowodowała, oraz próby okupantów używania sił sekciarskich do stabilizacji kraju utorowały drogę do zaostrzenia konfliktu w całym regionie.

Afganistan, inny kraj zaatakowany i okupowany przez siły zachodnie w ostatnich latach, to drugie główne źródło uchodźców. Tutaj także daleka od przyniesienia wyzwolenia wojna przyniosła katastrofę humanitarną i narastające ...

Full statement

Enternasyonal sosyalistlerden mülteci krizi üzerine açıklama

Friday 4th September 2015

1) Avrupa, "İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük mülteci krizi” ile karşı karşıya. Küresel çapta, savaş ve zulüm sebebiyle yerinden yurdundan olma hâli dehşet verici seviyelere ulaştı. Tek başına 2014’te 13.9 milyon insan yer değiştirmek zorunda kaldı. Temmuz’da Avrupa’ya giriş yapanların sayısı bir yıl öncesine göre üç kat arttı.

Suriye, Avrupa’ya çaresiz yolculuğu yapan mültecilerin en büyük kaynağı. 2011’de Esad rejiminin aynı yıl filizlenen ayaklanmayı ezme girişimiyle başlattığı iç savaş, İslam Devleti’nin yükselişiyle daha da alevlendi. İslam Devleti’nin yükselişi ise ancak Irak’ın -Birleşik Devletler ve Britanya önderliğindeki- istilası ve işgali bağlamında anlaşılabilir. Batılı güçlerin önderliğindeki bu saldırı, sebep olduğu yıkım ve işgalcilerin ülkeyi dengelemek için mezhepçi güçleri kullanma girişimiyle, hep beraber bölgede çatışmanın sivrilmesine giden yolu açtı.

Son yıllarda Batılı güçlerce istila ve işgal edilen başka bir ülke olan Afganistan, dünyanın ikinci mülteci kaynağı. Savaş burada da kurtuluş olmaktan oldukça uzakken, insani bir felakete ve artan bir zulme sebep oldu. Diğer mülteciler ...

Full statement

Udtalelse fra IS-tendensen om den europæiske flygtningekrise

Friday 4th September 2015

1. Europa står over for, hvad der er blevet kaldt dets “største flygtningekrise siden 2. verdenskrig”. Det globale omfang af fordrivelse på grund af krig og forfølgelse er gruopvækkende. Alene i 2014 blev omkring 13,9 millioner mennesker drevet på flugt. Antallet, der kom til Europa i juli, var tre gange højere end et år tidligere.

Den største gruppe af flygtninge, der foretager den desperate rejse til Europa, kommer fra Syrien. Her er den borgerkrig, som startede med Assad-regimets forsøg på at knuse den opstand, der begyndte i 2011, blevet forværret af Islamisk Stats opståen. Det kan imidlertid kun forstås i sammenhæng med den katastrofale invasion og besættelse af Irak med USA og Storbritannien i spidsen [og med Danmarks deltagelse, red.]. Denne vestligt ledede offensiv, ødelæggelsen den skabte og besættelsesmagternes forsøg på at bruge sekteriske kræfter til at stabilisere landet banede vej for en skærpelse af konflikter i hele regionen.

Afghanistan, endnu et ...

Full statement