Socialism From Below

The International Socialist Tendency (IST) is a current of revolutionary socialist organisations, based in different countries, which share a political outlook and seek to help each other by exchanging experience and practical support.

Find out more

STATEMENT OF THE INTERNATIONAL SOCIALIST TENDENCY ON THE PARIS SHOOTINGS

Thursday 22nd January 2015

1- The shootings in Paris at the offices of Charlie Hebdo on 7 January, followed by the killing of four shoppers at a kosher supermarket in Vincennes two days later, have attracted almost universal condemnation. And of course it is right to condemn them. But the typical manner of this condemnation – as barbarous and irrational acts that violate traditional Western liberties – both refuses to confront the historical context in which the killings took place and serves to underwrite a policy of imperialist war and domestic repression.

2- Ever since 9/11, we have seen the same cycle in which imperialist war in the Muslim world provokes jihadi terrorist atrocities that are in turn used to justify more wars that in turn provoke more atrocities … The Paris shootings are the latest turn in this cycle. The reaction to them has been stronger because they occurred against the ...

Full statement

Stanowisko Nurtu Międzynarodowego Socjalizmu w sprawie paryskich zabójstw

Thursday 22nd January 2015

1. Zastrzelenie 7 stycznia w Paryżu osób związanych z Charlie Hebdo poprzedzające zabójstwo czterech klientów w supermarkecie koszernym w Vincennes dwa dni później spotkało się z niemal uniwersalnym potępieniem. I oczywiście słusznie jest je potępiać. Jednak typowy sposób tego potępienia - jako barbarzyńskiego i irracjonalnego aktu godzącego w tradycyjne wolności zachodnie - zarówno odrzuca konfrontację z kontekstem historycznym, w którym te zabójstwa miały miejsce, jak i służy wspieraniu polityki wojny imperialistycznej i krajowych represji.

2. Od czasu 9/11 stale obserwujemy ten sam cykl, w którym wojna imperialistyczna w świecie muzułmańskim prowokuje zbrodnicze akty terrorystyczne dżihadystów, które z kolei używane są do usprawiedliwienia dalszych wojen prowokujących z kolei dalsze zbrodnicze akty… Paryskie zabójstwa są ostatnim zwrotem w tym cyklu. Reakcja na nie była silniejsza, ponieważ zdarzyły się w okolicznościach wzrostu ISIS na arabskim Wschodzie - będącego produktem zdruzgotania społeczeństwa irackiego przez inwazję USA i Brytanii w 2003 r. oraz kontrrewolucyjnej wojny toczonej ...

Full statement

Διακήρυξη της Διεθνιστικής Σοσιαλιστικής Τάσης: Mετά το Charlie Hebdo

Thursday 22nd January 2015

1. Το φονικό στο Παρίσι στα γραφεία του Charlie Hebdo στις 7 Γενάρη και οι σκοτωμοί που ακολούθησαν δυο μέρες αργότερα, τεσσάρων ανθρώπων που ψώνιζαν σε εβραϊκό σουπερμάρκετ στη Βανσέν, έτυχαν σχεδόν καθολικής αποδοκιμασίας. Και βέβαια είναι σωστό να καταδικάζονται. Ωστόσο, ο πιο συνηθισμένος τρόπος αποδοκιμασίας –ως βάρβαρων και παράλογων ενεργειών που παραβιάζουν τις παραδοσιακές Δυτικές ελευθερίες- συνδυάζει ταυτόχρονα δυο πράγματα: αρνείται να αντιμετωπίσει το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έγινε το φονικό και εντάσσεται στη στήριξη μιας πολιτικής ιμπεριαλιστικού πολέμου στο εξωτερικό και καταστολής στο εσωτερικό.

2. Μετά την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους στις 11 Σεπτέμβρη 2001, έχουμε γίνει μάρτυρες ξανά και ξανά του ίδιου κύκλου, όπου ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος κατά του Μουσουλμανικού κόσμου προκαλεί τρομοκρατικές αγριότητες τζιχαντιστών, οι οποίες με τη σειρά τους προκαλούν νέες βάρβαρες επεμβάσεις. Το φονικό στο Παρίσι αποτελεί την πιο πρόσφατη καμπή αυτού του κύκλου. Οι αντιδράσεις σε αυτή την περίπτωση είναι πιο έντονες επειδή ...

Full statement

Don't let the far-right FPO silence the anti-fascist movement!

Thursday 22nd January 2015

Don't let Heinz-Christian Strache use the courts to shut down Linkswende. We need your support.

FPO leader Strache and his team of lawyers are trying to silence the anti-fascist movement by pressing charges against Linkswende in several law suits. Linkswende is most prominent in Austria's anti-fascist movement for confronting the FPO as a truly fascist party.

Strache and the FPO have launched a series of lawsuits designed to bankrupt Linkswende because of our placards at demonstrations against the Ball of fascist student corporations hosted by the FPO. It compared Strache to Anders Breivik and had the slogan 'different faces - same hatred', http://bit.ly/1ABfGfT.

It was important to make this argument because the fascist threat represented by the Freedom Party has been downplayed for too long. Strache has been marching with the Wiking Jugend, one of the hardest Neonazi terrorist organizations, which was involved in the killing of 13 people and wounding of 211 ...

Full statement