Statement from the Revolutionary Socialists of Egypt on the Libya Intervention in Polish

Stanowisko egipskich socjalistów w sprawie Libii, obcej interwencji oraz kontrrewolucji Oświadczenie wydane 20 marca 2011 przez grupę Rewolucyjni Socjaliści Egiptu dotyczące interwencji w Libii Read More  Read More

Statement from the Revolutionary Socialists of Egypt on the Libya Intervention

More than a month after the outbreak of the Libyan Revolution, the UN Security Council (after discussion of the Libyan issue in secret meetings) has imposed a No-Fly Zone. Read More  Read More